UREĐAJI ZA ISPITIVANJE MATERIJALA

UREĐAJI ZA ISPITIVANJE MATERIJALA

Katalog sa asortimanom uređajaza ispitivanje hrane kao što su infracrveni termometri, ubodni termometri, pH-metri, salimetri, mjerači kvalitete ulja, luminometri, inkubatori, datalogeri, mjerači vlage, HACCP logeri, mjerači zaštitne atmosfere, brojači čestica, mjerači toplotnog stresa, mjerači hlora, mjerači CO2,… Za detaljnije informacije, cijene, slobodno nas kontaktirajte.

Komentariši